ಕಟೀಲು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸಪ್ತಾಹ – 2018

ಕಟೀಲು ಸರಸ್ವತಿ ಸದನದಲ್ಲಿ

ವಾಯುಪುತ್ರೋ ಮಹಾಬಲಃ

 

error: Content is protected !!
Share This