ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ಸಂಪದ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಪಿಸುವ
ದಿ|| ಕರ್ನೂರು ಕೊರಗಪ್ಪ ರೈ ಯವರ ಹತ್ತರ ನೆನಪು – ಕರ್ನೂರು ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಯವರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ

ಕರ್ನೂರು ಸ್ಮೃತಿ ಪರ್ವ – 2018

ದಿನಾಂಕ 01-04-2018ನೇ ರವಿವಾರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
ಸ್ಥಳ : ಬಂಟರ ಸಂಘ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

 

error: Content is protected !!
Share This