ಪೊಳಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ, ಕುಳಾಯಿ
ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ

ಪೊಳಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ

ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ

ದಿನಾಂಕ 01-03-2018ನೇ ಗುರುವಾರ

ಸ್ಥಳ : ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕುಳಾಯಿ

error: Content is protected !!
Share This