ಜನವರಿ 19 ರಂದು ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

ಸ್ಥಳ : ಸಭಾಂಗಣ, ಶ್ರೀ ಧವಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ

error: Content is protected !!
Share This