ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ

ಯಕ್ಷ ಮಹೋತ್ಸವ

ದಿನಾಂಕ 18-03-2018 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸಮಯ ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 6:00 

ಸ್ಥಳ : ಸದಾನಂದ ರಂಗ ಮಂಟಪ ಗುಂಡ್ಮಿ – ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ – ಐರೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಉಡುಪಿ

 

error: Content is protected !!
Share This