ಮಂಗಳೂರು ಹವ್ಯಕ ಸಭಾ (ರಿ), ನಂತೂರು, ಮಂಗಳೂರು

ಶೇಣಿ ಸಂಸ್ಮರಣೆ – ಸನ್ಮಾನ – ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ

ದಿನಾಂಕ 25-02-2018ನೇ ಭಾನುವಾರ
ಸ್ಥಳ : ಶಂಕರಶ್ರೀ ಸಭಾ ಭವನ, ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, ನಂತೂರು, ಮಂಗಳೂರು

 

 

error: Content is protected !!
Share This