Yakshagana Prasanga Directory
Compiled by
*
Dr Padekallu Vishnu Bhatta *

(Volume I)

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3
Vol. 4 Vol.5 Vol. 6
Vol.7 Vol. 8 Vol. 9
Vol. 10 Vol. 11 Vol. 12
Vol. 13 Vol. 14 Vol. 15

 

 Prasanga Name  Author Type Print 
Amsha Vimshathi Gundu Seetharam Rao 4   C
Amshumathi Kalyaana Choradi Venkataramana Bhatta 9   C
Amshumathi Kalyaana D V Holla 9   A
Amshumathi Kalyaana Chavarkadu Shambhu Joyisa 9   C
Akkarena Baadu Ballale M T Poojary 7   C
Akshayambara Vilasa Thalengala Shambhatta 11 A
Akshayambara Vilasa
[see Draupadi Vastrapahaara]
     
Akshara Vijaya Hosthota Manjunatha Bhatta 4 A
Akshara Vijaya Ambemule Govinda Bhatta 4 B
Akshara Vijaya G G Hegadevardhan 4 B
Agoli Manjana Prathapa Ramachandra Chevaar 6 C
Agni Varna Raghava Narahari Keshava Bhatta Betageri 9 B
Angajaala Sirigange Anantaram Bangadi 7 B
Angada Raji Parsanga Kemthur Doddanna Shetty 13 7    A
Angada Sandhana Parthisubba 13 A
Angarani Gangadevi Anantaram Bangadi 7 B
Angulimala Suryanarayana Bhatta (Jalajasakha) 3 C
Ajamila Charithre (Ardhath Hari Mahime) Kantri Damunayka 10 A
Ajaraja Vijaya P Ramayya Shetty 9  
Anjana Vilasa Jatti Ishwara Bhagavatha 9 A
Athikaya Indrajithu Mairavana Kalaga Perumodi Sankayya Bhagavatha 13 A
Athikaya Indrajithu Mairavana Kalaga Aduru Balakila Krishnayya 13 C
Athikaya Kalaga Hattiyangadi Ramabhatta 13 A
Athikaya Kalaga P Ramaya Shetty 13 B
Anaksharasura Moksha Ghorpadi Vitala Patil 4 B
Anangalekha Ambathanaya Mudhradi 4 B
Ananthana Vrita Mahatme Mulki Ramakavi 9 A
Anasuya Charithre Janakai Thimmappa Heggade 9  
Anasuya Dhruva Kathe ? 9 A
Anarkali Suryanarayana Bhatta (Jalajasakha)   C
Anusalva Garva Bhanga matthu Niladhwajana Kalaga Ajjana Gaddhe Shankaranarayana 11 C
Andhaka Moksha Amrita Someshwara 9 A
Andhakasura Kalaga Kolambe Puttanna Gowda 9 A
Andhakasurana Kalaga K N Ishwar Bhatta 9 C
Andhakasura Moksha Agari Srinivasa Bhagavatha 9 C
Annapoorneshwari Mahatme A S K Prabhu   B
Appena Atma Polali Nityananda Karantha 7 B
Apsareyara Avanthara Sithanadhi Ganapayya Shetty   B
Abbaga Daraga ? 7 B
Abbage Nandage ? 7 B
Abbaradha Bobbarye Kulai Madhava Bhandary 7 B
Abhaya Pradhana Dr D Sadashiva Bhatta 11 B
Abhayarani Agari Srinivasa Bhagavatha   C
Abhimanyu Kalaga matthu Saindhava Vadhe Devidasa 11 B
Abhimanyu Kalaga Parameshwara 11 C
Abhimanyu Kalaga Venkatesha V Pai 11 5
Amara Bhargavi ?   C
Amara Vahini Amritha Someshwara 13 A
Amara Shilpi Veera Kalkuda Amritha Someshwara 6 A
Amarendra Padha Vijayi K M Raghava Nambiyar 9 B
Amathya Nandini Dr Y Chandrashekara Shetty   B
Amritapaharana
[or Garudodhbhava]
Kiriya Balipa Narayana Bhagavatha 9 A
Amogha Varsha Nripathunga Kirikkadu Master Vishnu Bhatta 3 A
Ambarisha Charithre
[Dwadashi Vrita Mahatme]
Badakabailu Parameshwarayya 10 A
Ambarisha Charithre Gavkar Thimmanna Nayaka 10 A
Ambika Mahatme Kirikkadu Master Vishnu Bhatta 10 A
Ambika Vijaya Padekallu Venkataramana Bhatta 10 B
Ambena Madhipu ? 7 C
Ayyappa Vrita Karnika ? 7 C
Arunasura Vadhe
[See Kateelu Kshethra Mahatme
     
Avanthi Amaravathi M G Baravani   B
Avikshita Vijaya Hosthota Manjunatha Bhatta   B
Ashoka Sundari Kirikkadu Master Vishnu Bhatta   B
Ashoka Sundari Kadathoka Manjunatha Bhagavath   B
Ashoka Sundari Parinaya D V Holla   A
Ashwaththama Kiriya Balipa Narayana Bhagavatha 11 B
Ashwamedha Jwale Hosthota Manjunatha Bhagavatha 11 B
Ashwamedha Parva Kudreppadi Ishwara 11 C
Ashwamedha Parva Shivarama Hegade Bale Gaddhe 11 C
Ashwamedha Rama Vijaya ? 13 B
Ashwini Kumarothpathi Agumbe Ananthamurthy Hebbara 9 B
Ashrubindumathi Kirikkadu Master Vishnu Bhatta   B
Astakshari Mahime Kidanji Mahabala Bhatta 9 A
Astakshari Mahime Kirikkadu Master Vishnu Bhatta 9 B
Ahalya Shapa Balipa Narayana Bhagavatha 13 A
Ahalya Shapa Babu Mendon 13 C
Ahalyodhdhara Alettaramanna Shagriththaya 13 C
Ahalyodhdhara Belasalige Ganapathi Hegade 13 B
Anjaneya Parajaya
[See Surathanjaneya Kalaga]
     
Atadholagina Ata Agari Srinivasa Bhagavatha 9 A
Athmashakthi Anthoni Anantharam Bangadi 3 B
Adikavi Valmiki Amritha Someshwara 13 A
Adinarayana Darshana Sridhara D S 9 B
Adhiparva ? (Sam. M. V. Hegade) 11 A
Amrapali Hosthota Manjunatha Bhatta 3 B
Ikshvaku Vijaya Kirikkadu Master Vishnu Bhatta 9 B
Idagunji Kshetra Mahatme Kadathoka Manjunatha Bhagavatha 19 A
Indrakeelaka Vishnu (Ramaputra) 11 B
Indhrakeelaka Devidasa 11 A
Indhragarva Bhanga
[See Sukanya Parinaya]
     
Indra Chandrara Kalaga Kiriya Balipa Narayana Bhagavatha 9 C
Indrajithu Kalaga Hattiyangadi Ramabhatta 13 A
Indrajithu Kalaga Aletti Ramanna Shagriththaya 13 B
Indravijaya Choradi Venkataramana Bhatta 10 A
Indravijaya Ubaradka Thimmappayya ? 9 C
Indhrotsava Kirikkadu Master Vishnu Bhatta 9 B
Istika Rameshwaroththana
[Itagi Kshetra Mahatme]
Belasalige Ganapathi Hegade 19 B
Ishwari Suthra
[Bhanu Tejaswi]
Belasalige Ganapathi Hegade 9 B

To be continued in next issue...

Abbreviations Used:

Prasanga Language/Prasanga Type:

 2     -    English 
 3     -    Aithihasika (Historical)
 4     -    Kalpanika (Imgainary)  
 5     -    Konkani
 6     -    Folk
 7     -    Tulu   
 9     -    Pauranika (Mythological)
10    -    Bhagavata
11    -    Bharata    
12    -    Ramayana
14    -    Sanskrit   
15    -    Havyaka    
16    -    Hindi
19    -    Sthala Purana
?       -   Author Unknown

Print Info.

A - Printed
B - Not Printed
C - Unknown

 

Copyright 1999-2000 by Yakshagana.com. All rights reserved.
Last updated on : 10 Dec 2001 .cj.com
Send your Questions & Suggestions to <Webmaster@Yakshagana.com>