Yakshagana Prasanga Directory
Compiled by
*
Dr Padekallu Vishnu Bhatta *

(Volume X)

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3
Vol. 4 Vol.5 Vol. 6
Vol.7 Vol. 8 Vol. 9
Vol. 10 Vol. 11 Vol. 12
Vol. 13 Vol. 14 Vol. 15

 

 Prasanga Name  Author Type Print 
Bappanadu Kshethra Mahatme Agari Srinivasa Bhagawatha 19 A
Bappanadu Kshethra Mahatme Seetanadi Ganapayya Shetty 19 A
Babruvahana Kalaga Devidasa 11 A
Babruvahana Kalaga Peruvady Sankayya Bhagawatha 11 A
Babruvahana Kalaga
[Prameelarjuneeya Ghora Bhishana Kalaga]
? 11 A
Balarama Krishnara Gurukula Sarasa Kavi    
Vasa-Shankhasura Vadhe C H Shankaranarayana Bhatta 10 B
Balimeda Bhatr ? 7 C
Baleendhra Pooje ? 7 C
Basarooru Bhagya ? 7 C
Bangla Vijaya Dr Palthady Ramakrishna Achar 3 A
Banasura Kalaga Balipa Narayana Bhagawatha 10 A
Banasurana Kalaga [Usha Parinaya] Vishnu (Rama Puthra) 10 A
Barkuru Vaibhava Ambatanaya Mudhradi 3 B
Barkurdha Gobbu M T Poojary, Bailoor 7 B
Barkurdha Bangari Dr Y Chandhrashekara Shetty 7 Bq
Barkurdha Barage Devadasa Ishwara Mangala 7 B
Bala Ghatotkaja Korgi Suryanarayana Upadhyaya 11 A
Balachandhrika Keerikkadu Master Vishnubhatta 4 B
Balabharata Shridhara D S 11 A
Bala Leele Anonymous 10 B
Baleda Ole ? 7 C
Baleduggu Konde Ballalthi Anatharam Bangady 7 B
Bale Nagamma ? 7 C
Bale Shwethakshi ? 7 C
Bahyaranya Charitre Bhadragiri Neelayya Bangera 9 B
Biruva Beere Bolla Baidhye Anantaram Bangady 7 B
Birdda Bairaver Shimantur Narayana Shetty 7 B
Birsda baidyer ? 7 C
Billa Habba - Kamsa Vadhe Matti Vasudeva Prabhu 10 A
Beera Mogere Anantaram Bangady 7 B
Beeru Kalludka Seetanadi Ganapayya Shetty 6 B
Budhotpatti [See Tara Shashanka]      
Booduda Dhaivolu M T Poojary, Bailooru 7 B
Booduda Bommaye Anantaram Bangady 7 B
Bengada Nage ? 7 C
Bengada Bale Nagi N Narayana Shetty 4,7 B
Bengada Bhairave ?    
Bengada Veerappan Devidasa Ishwaramangala 4,7 B
Bedara Kannappa Veerabhadra Nayak   A
Bedara Kannappa Murvi Vadiraja Hebbara   B
Bedara Kannappa Kadatoka Manjunatha Bhagawatha   B
Baikadthi Pratapa Seetanadi Ganapayya Shetty 6 B
Baidarkala Pratapa [Koti Chennaya] Pandubettu Venkataraya 6 A
Baidyere Leele Taranatha Balyaya, Varkady 7 B
Baila Bannaye ? 7 C
Bairi Bannaye ? 7 C
Baila Soodave ? 7 C
Bolla Baidye [See Bantabeere Dugganne]      
Bollottu Bolli Kumare M T Poojary, Bailooru 7 B
Bolli Kumare Paniyoor Ashoka Shetty 7 B
Bolli Gindye Anantaram Bangady 7 A
Bollida Kudure ? 7 C
Bolli Dandige Siddakatte Vishwanatha Shetty 7 B
Bolli Darage Taranatha Balyaya, Varkady 7 B
Bole Kshetra Mahtme M Narayana Sapaliga 19 A
Brahma Kapala Kanyana Venkataramana Bhatta 9 A
Brahma Kapala Agari Shrinivasa Bhagawatha 9 C
Brahma Kapala Balipa Narayana Bhagawatha 9  
Brahma Kalasha ? 7 C
Brahma Gundoda Nagabrahmer ? 7 C
Brahma Balandi Anantaram Bangady 7 B
Brahma Bali ? 7 C
Brahmashri Sheni Gopalakrishna Bhatta 9 A
Brahma Yajna [Gayatri Parinaya] Keerikkadu Master Vishnubhatta 9 A
Bhakta Kumbara [or Panduranga Mahatme] Babu Kudthadka 3 A
Bhakta Dhruva Dr. D Sadashiva Bhatta 10,16 C
Bhakta Paramya ?   C
Bhakta Prahlada Ambatanaya Mudhradi 10 B
Bhakta Markandeya Aduru Balakila Vishnayya 9 A
Bhakta Meera ? 3 C
Bhakta Muchukunda Babu Kudthadka 9 A
Bhakta Vijaya Suryanarayana Bhat [Jalaja Sakha]   C
Bhakta Vijaya Kameshwara Narayana Maskeri   C
Bhakta Shabara Sannamma Tanaya Tammayya,, Ulthuru 9 A
Bhakta Subahu Keerikkadu Master Vishnu Bhatta 9 B
Bhakta Sumada Keerikkadu Master Vishnu Bhatta 9 B
Bhakta Suratha Keerikkadu Master Vishnu Bhatta 9 B
Bhakta Hidimbe - Bheema Ghatotkacha Kalaga P Shyamaraya Achar, Panakaje 11 A
Bhagawan Esukrista Mahatme Agari Shrinivasa Bhagawatha 3 A
Bhagawan Buddha  Agari Shrinivasa Bhagawatha 3 B
Bhagawan Shri Krishna  Ambemoole Govinda Bhatta 10 B
Bhangi Tambaku Vilasa 
[See Mohini Charitre]
     
Bhadrakali Charitre G G Shastri, Gokarna 19 B
Bhadraya Charitre Adyapadi Ramakrishnayya 9 A
Bhadhrayu Charitre Kavidasa Varamballi Venkappayya 9 C

To be continued in next issue...

Abbreviations Used:

Prasanga Language/Prasanga Type:

 2     -    English 
 3     -    Aithihasika (Historical)
 4     -    Kalpanika (Imgainary)  
 5     -    Konkani
 6     -    Folk
 7     -    Tulu   
 9     -    Pauranika (Mythological)
10    -    Bhagavata
11    -    Bharata    
12    -    Ramayana
14    -    Sanskrit   
15    -    Havyaka    
16    -    Hindi
19    -    Sthala Purana
?       -   Author Unknown

Print Info.

A - Printed
B - Not Printed
C - Unknown

 

Copyright 1999-2000 by Yakshagana.com. All rights reserved.
Last updated on : 10 Dec 2001 .cj.com
Send your Questions & Suggestions to <Webmaster@Yakshagana.com>