Yakshagana Prasanga Directory
Compiled by
*
Dr Padekallu Vishnu Bhatta *

(Volume IX)

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3
Vol. 4 Vol.5 Vol. 6
Vol.7 Vol. 8 Vol. 9
Vol. 10 Vol. 11 Vol. 12
Vol. 13 Vol. 14 Vol. 15

 

 Prasanga Name  Author Type Print 
Pavithra Padmini Devadasa Ishwaramangala 4 B
Panchajanya Keerikkadu Master Vishnubhatta 10 A
Panchajanya Pattaje Ganesha Bhat 9 B
Panchajanya [See 'Gurukanike'] Panje Mangesharaya 3 A
Pandava Rajya Viyoga D V Holla 11 A
Pandava Vijaya Bavuladi Hiriyanna Hebbara 11 A
Pandavotpatti ? Anonymous 11 A
Pandavotpatti Addoru Balakila Vishnayya 11 C
Pandu Charite Ambatanaya Mudradi 11 B
Panduranga Mahatme
[See Bhakta Kumbara]
     
Panduraja Vijaya Hostota Manjunatha Bhatta 11 B
Pandurajavasana [See Maravijaya]      
Paandu Vijaya Pambelu Vishnubhat 11 A
Patala Vijaya M G Baravani 11 A
Pativritya Prabhava (Sadhvi Sukanya) Belasalige Ganapathi Hegade 10 B
PAduka Pattabhisheka Kadandale Ramaraya 13 A
Paduka Pradana (Prahara?) Narasimha Laxmana Nayaka   C
Papanna Vijaya - Guna Sundari Padekally Venkataramana Bhatta 4 B
Parijatha Jatti Ishwara Bhagawatha 10 B
Parijatha Prasanga (Narakasura Kalaga) Subba (Venkanarya's son) 10 A
Parvathi Pratijne Pattaje Ganesha Bhat 4 B
Parshwanatha Charite Anantaram Bangady   B
Pashupatashra Handady Madhusudana Bhatta 11 A
Pavana Ganga P N Subramanya Bhatta   B
Pavana Ganga Andala Devi Prasada Shetty 7 B
Pingara Madmal Anantarama Bangady 7 B
Pittas Shetty ? 7,4 B
Punchada Purpa Anantaram Bangady 7 B
Pundareeka Charitre Halasina Halli Narasimha Shastri 9 A
Punnameda Ponnu Polali Nityanada Karanta 7 B
Punya Koti Mandara Keshava Bhatta 6 A
Punya Koti K Govinda Bhat 6 B
Putige Kshetra Mahatme Ambemoole Govinda Bhatta 19 B
Putturda Muttu Amrita Someshwara 7 A
Putra Kameshti - Seeta Kalyana Parthi Subba 13 A
Putra Kameshti - Seeta Kalyana Agumbe Anantamurthi Hebbar 13 B
Putra Kameshti - Seeta Swayamvara Gerasoppe Shanta(ppa)yya 13 A
Putra Balidana Belasalige Ganapathi Hegade 4 B
Putra Balidana (Hema Prabha Parinaya)      
Punarvivaha (See Kaligarva Bangha)      
Pururava Charitre Ramanaya Agragona 9 C
Purohita Ravana Manjunatha Aithala, Totlakallu 13 B
Pushpaveni Kalyana Keerikkadu Master Vishnubhatta 9 A
Pushpaveni Swayamvara Hebri Khandiga Padmanabha Jenni 9 A
Pushpanjali Kandavara Raghurama Shetty 4 B
Pushpavati Parinaya M G Baravani 4 A
Poojeda Tulasi Taranatha Balyaya 7 B
Poota Pooje ? 7 C
Poojeda Punname Guruvappa Bayar 4,7 B
Prathuraja Digwijaya Ambemoole Govinda Bhatta 10 B
Prathula Paadekallu Venkataramana Bhatta 3 B
Prathu Vijaya Gundu Seetarama Rao 10 B
Prithviraja Kalaga
[See Jayachandra Parajaya}
     
Prithviraja Vijaya
[See Sanyogita Parinaya]
     
Pergadthi Pernage
[See Swamibhakti Kajave]
     
Perdur Kshetra Mahatme Agari Bhaskara Rao 19 B
Polali Kshetra Mahatme Anantarama Bangady 19 B
Prakriti Sundari Putturu Narayana Hegde 4 A
Prachanda Lankeshwara Mooruru Devaru Hegade 13 C
Prachanda Veerappan Devadasa Ishwaramangala 4 B
Pratapana Sahasa Kiriya Balipa Narayana Bhagawatha 4 B
Pratijna Tarangini Chandrahasa Hebbar, Yaluru 4 B
Pratijna Yaugandharayana Hostota Manjunatha Bhatta   B
Pradosha Mahatme
[See Gandharva Kanye]
     
Prabhanjana Charitre
(Rani Prithvimati or Raja Prabhanjana)
Shridhara Uppora   A
Prabhakara Charitre Manjunatha 9 A
Prabhavati Kalyana
(Vajranabhana Kalaga)
     
Prabhavati Kalyana Parameshwara Kavi 9 A
Prabhavati Kalyana Chavarkadu Shambhu Kavi 9 B
Prabhavati Parinaya Agari Srinivasa Bhagawata 9 A
Prabhavati Parinaya Keerikkadu Master Vishnubhatta 9 A
Prameela Sandhana Peruvadi Sankayya Bhagawata 11 B
Prameele Kalyana Anonymous, Mahalinga Bhakta 11 A
Prahlada Charitre Hegade Manjayya Shenwe 10 B
Prahlada Charitre Mairpady Venkataramanayya 10 A
Prahlada Charitre Balipa Narayana Bhagawata 10 B
Prema Parva Gundu Seetarama Rao 4 B
Family Planning Ambemoole Govinda Bhatta 4 B
Baggu Panjurli Pratapa ? 7 C
Bangavadida Kolli Durge Anantaram Bangady 7 B
Bangar Kedage Anantaram Bangady 7 B
Bangaru Bale, Bolli Kumare Anantaram Bangady 7 B
Bangarda Koral ? 7 C
Bangarda Gejje Bottikere Purushottama Poonja 7 C
Bangarda Chingari Seetanadi Ganapayya Shetty 7 C
Bangarda Tottil ? 7 C
Bangarda Pingara D Manohara Kumar 7 B
Pangarda Purpa ? 7 C
Bangarda Suriya ? 7 C
Bandabeere Dugganne( Or Bolla Baidye) Anantaram Bangady 7 B
Bantamale Bhairave ? 7 C
Bante Baraga ? 7 C
Bandida Balinema ? 7 C
Badita Ponnu Polali Nityananda Karanta 7,4 B

To be continued in next issue...

Abbreviations Used:

Prasanga Language/Prasanga Type:

 2     -    English 
 3     -    Aithihasika (Historical)
 4     -    Kalpanika (Imgainary)  
 5     -    Konkani
 6     -    Folk
 7     -    Tulu   
 9     -    Pauranika (Mythological)
10    -    Bhagavata
11    -    Bharata    
12    -    Ramayana
14    -    Sanskrit   
15    -    Havyaka    
16    -    Hindi
19    -    Sthala Purana
?       -   Author Unknown

Print Info.

A - Printed
B - Not Printed
C - Unknown

 

Copyright 1999-2000 by Yakshagana.com. All rights reserved.
Last updated on : 10 Dec 2001 .cj.com
Send your Questions & Suggestions to <Webmaster@Yakshagana.com>