Yakshagana Prasanga Directory
Compiled by
*
Dr Padekallu Vishnu Bhatta *

(Volume VII)

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3
Vol. 4 Vol.5 Vol. 6
Vol.7 Vol. 8 Vol. 9
Vol. 10 Vol. 11 Vol. 12
Vol. 13 Vol. 14 Vol. 15

 

 Prasanga Name  Author Type Print 
Dakshadvara Gundu Seetaramarao 9 B
Dakshadvara - Tarakasura Vadhe Dr D Sadashiva Bhatta 9 B
Dakshinapathada Veera Chatrapati
[See Chatrapati Shivaji]
Dandaka Moksha ? C
Dandakaranya Polali Nityananda Karanta C
Damayanti Kalyana
[See Nala Charitre]
Darpana Sundari-Shapanugraha Gundu Seetarama Rao C
Dashakanta Ravanana Kalaga Vishnu 13 C
Dashamagraha Vijaya Agari Bhaskara Rao 4 B
Dasharatha Digvijaya Dr Kabbinale Vasantha Bharadwaja 9 B
Dasharathavasana M G Baravani 13 B
Dasharathotpatti and Sumitra Swayamvara Saradka Shambhatta 13 A
Dashavatara [See Sri Vishnu Leele]
Dashavatara Prasanga Aduru Balakila Vishnayya 10 A
Dalavayi Dugganna Narampady Subbayya Shetty 6 B
Dalavayi Muddanna
[Dharma Chavadi]
Bottikere Purushottama Poonja 7 C
Dalavayi Sankanna ? 7
Danaveera Karna D V Holla 11 A
Danashoora Karna
[Maharathi Karna]
Gundu Seetaramarao 11 C
Danashoora Karna Narayana Nagappa Joshy 11 A
Danashoora Karna Hosahitlu Mahalinga Bhatta 11 B
Dareda Mane ? 7 C
Daveeda Vijaya Pu. Srinivasa Bhatta, Kateelu B
Dasharathi Darshana Kubanoor Sridhara Rao 13 B
Dalimba Darage Kulai Madhava Bhandary 7 C
Dimbodbhava Kiriya Balipa Narayana Bhagavata C
Divya Niyoga ? C
Dundubhi Akhyana B Vasudeva 9 A
Dhundhumara Venkataraja Puninchittaya 9 B
Durga Mahime Keerikkadu Master Vishnu Bhatta 9 A
Durgada Durge ? 7 C
Durjayopakhyana Keerikkadu Master Vishnu Bhatta B
Duryodana Garvapahara
[See Laxmanaa Kalyana]
Duryodhana Vadhe Ka. Pu. Seetarama Kedilaya 11 A
Dushyasana Vadhe Surakunda Annajirao 11,5 A
Dushyanta Shakuntala Belasalige Ganapathy Hegade 9 B
Durvasa Shapa G G Hegadevardhan 11 B
Durvasatithya Venkatakrishna Madhuru 9 C
Dushanasura Kalaga Keerikkadu Master Vishnu Bhatta 13 B
Deva Gandhari Suratkal Jagadeesha Shetty 4 C
Devapandya Pratapa Adooru Balakila Vishnayya 6 A
Devayani Kalyana Gavakara Timmanna Nayaka 9 B
Devayane Kalyana Halasina Halli Narasimha Shastri 9 A
Devashakti Suryanarayana Bhat (Jalajasakha) C
Devashilpi Vishwakarma ? 9 C
Deva Sirikanne Polali Nityananda Karanta 6 C
Devanga Madanike
[or Kalindi Vivaha]
Kiriya Balipa Narayana Bhagavata 9 A
Devi Chandikayaga ? C
Devi Durgaleele ? 7 C
Devi Mahatme Devidasa 9 A
Devi Mahtmye Ennemadi Venkataramanayya 9 C
Devi Mahatme Arabaila Manjayya Shenvi 9 C
Devi Mahatme Mambadi Narayana Bhagavata 9 B
Devi Mahatme Puttige Ramakrishna Joisa 9 C
Devi Vidyadhari Aduru Balakila Vishnayya 9 C
Devu Poonja Pratapa Narampady Subbayya Shetty 6 A
Devu Poonja Pratapa D V Holla 6 C
Devu Poonja Pratapa U B Govinda Bhatta 6 C
Devereg Arpane Taranatha Balyaya, Varkady 9,7 B
Devere Dandige ? 7 C
Deshabhakta Kalyana Swami Narampady Subbayya Shetty 3 B
Drupada Garvabhanga Dr D Sadashiva Bhatta 11 B
Drona Drupada Hosthota Manjunathe Bhatta 11 B
Drona Parva Udupi Rajagopalacharya 11 A
Drona Parva Gerasoppe Shantha(ppa)yya 11 C
Drona Vadha Prasanga Hosabale Puttappa 11 A
Drona Senadhipatya Babu Kudthadka 11 C
Drona Senadhipatya
[See Karna Kshamayachana]
Draupadi Pratapa Kadandale Ramaraya 11 A
Draupadi Pratapa Ambemule Govinda Bhatta 11 B
Draupadi Pratapa Bhadragiri Neelayya Bangera 7,11 B
Draupadi Vastrapaharana Hattiyangadi Ramabhatta 11 C
Draupadi Vastrapahara Varamballi Venkappayya 11 A
Draupadi Vastrapaharana Hosabale Puttappa 11 A
Draupadi Vastrapahara
[Akshayambara Vilasa]
D V Holla 11 A
Draupadi Vastrapaharana Gundu Seetarama Rao 11 C
Draupadi Swayamvara Devidasa 11 A
Draupadi Swayamvara Shankara 11 C
Draupadi Swayamvara Hattiyangadi Ramabhatta 11 A
Draupadi Swayamvara Srinivasa Haridasa, Mulki 11 C
Dwadashi Vrita Mahatme
[See Ambarisha Charitre]
Dwitiya Mahayudda
[Hitlarana Patana mattu Swatantrya Vijaya]
Aletti Ramanna Shagrittaya 3 A
Dwidashashira Kalaga
[or Vimshodgalana Vadhe]
Uppinangadi Gaudasaraswata Kavi 9 B
Dhanagupta Mahabali Agari Srinivasa Bhagavata 10 A
Dhanurdhara Dhananjaya Seetanadi Ganapayya Shetty 11 A
Dharanimohini Kalyana Korgi Suryanarayana Upadhyaya 9 B
Dharma Kalyana ? 4 C
Dharmaksheera Kerady Anantayya Hebbara 4 B
Dharmagupta Charitre Duggaya (Belurayyana Maga) 9 B
Dharmagupta Vijaya Hosthota Manjunatha Bhatta 9 B
Dharma Chavadi
[See Dalavayi Muddanna]
Dharmadare Polali Nityananda Karanta 7 B
Dharmadasi ? 7 C
Dharma Dhundhubhi Yakshananda Kutpadi 4 C
Dharmadaiva Kodamandaye Anantaram Bangadi 7 B
Dharma Nadavali Manohar Kumar 7 B
Dharma Nirmale ? 7 C
Dharma Nema ? 7 C
Dharmapala Charitre Ajnana-Mallikarjunana Bhakta 4 A
Dharmayajna Anantaram Bangady 4 B
Dharmaratnakara Putturu Narayana Hegde 4 A
Dharmavijaya Gavakara Timmanna Nayaka 4 C
Dharma Vijaya Kelinja Seetarama Alva 4 C
Dharma Vijaya Honthota Manjunatha Bhatta 9 B
Dharma Vijaya Jaddimule Satyabhatta 9 B
Dharmavijaya
[or Manamechchada Madadi]
Agari Bhaskara Rao 4 A
Dharma Sankata
[Kauntheya Karna]
Belasalige Ganapathi Hegade 11 B
Dharma Sankranti Dr Y Chandrashekara Shetty 4 B
Dharma Samara ? C
Dharma Samrajya Anantaram Bangadi 4 B
Dharmasthala Kshetra Mahatme Padyana Venkateshwara Bhatta 19 B
Dharmasthala Kshetra Mahatme Seetanadi

To be continued in next issue...

Abbreviations Used:

Prasanga Language/Prasanga Type:

 2     -    English 
 3     -    Aithihasika (Historical)
 4     -    Kalpanika (Imgainary)  
 5     -    Konkani
 6     -    Folk
 7     -    Tulu   
 9     -    Pauranika (Mythological)
10    -    Bhagavata
11    -    Bharata    
12    -    Ramayana
14    -    Sanskrit   
15    -    Havyaka    
16    -    Hindi
19    -    Sthala Purana
?       -   Author Unknown

Print Info.

A - Printed
B - Not Printed
C - Unknown

 

Copyright 1999-2000 by Yakshagana.com. All rights reserved.
Last updated on : 10 Dec 2001 .cj.com
Send your Questions & Suggestions to <Webmaster@Yakshagana.com>