ರಾಮಾಯಣ ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತಲಾರದ ಒರತೆ

ರಾಮಾಯಣ ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತಲಾರದ ಒರತೆ

ರಾಮಾಯಣ ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತಲಾರದ ಒರತೆ      ಪ್ರೊ. ರಾಬರ್ಟ್ ಪಿ. ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿಯವರು ‘ಹೊಸದಿಗಂತ’ಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನ    ...
ಡಾ. ಶಿಮಂತೂರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ 2018ರ ಪಟ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಡಾ. ಶಿಮಂತೂರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ 2018ರ ಪಟ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಡಾ. ಶಿಮಂತೂರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ 2018ರ ಪಟ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 27ರಂದು ಅಡ್ಯಾರು ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ 2018ರ ಸಾಲಿನ ಪಟ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಛಂದೋಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಶಿಮಂತೂರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ...