ಕಲೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ ಪಡೆದಾಗ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ : ಡಾ| ಬಿ. ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ

ಕಲೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ ಪಡೆದಾಗ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ : ಡಾ| ಬಿ. ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ

ಕಲೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ ಪಡೆದಾಗ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ : ಡಾ| ಬಿ. ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ   ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮಗಳು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೋ ಆವಾಗ ಅದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಾ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುರೂಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ರಂಗ...
ನಾಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹೊಸ ಮನೆ ಯಕ್ಷಧ್ವನಿ

ನಾಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹೊಸ ಮನೆ ಯಕ್ಷಧ್ವನಿ

 ನಾಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹೊಸ ಮನೆ ಯಕ್ಷಧ್ವನಿ ಮೇ 3 ವಿದ್ಯಾಪೋಷಕ್ – ನಾಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹೊಸ ಮನೆ ಯಕ್ಷಧ್ವನಿ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣ (ಡಾ. ಪಿ ಮನೋಹರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ರ ಕೊಡುಗೆ ) ಇದು 9 ನೇ ಮನೆ. 10 ನೇ ಮನೆ – ಮೇ ಏಳಕ್ಕೆ ಕಳವರದಲ್ಲಿ. ಇದು 9 ನೇ ಮನೆ. 10 ನೇ ಮನೆ ಮೇ ಏಳಕ್ಕೆ ಕಳವರದಲ್ಲಿ....