ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೊಂದು “ಬಯಲು” ಆಟ…..

ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ ಪಣಂಬೂರು ವಾಸು ಐತಾಳ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಂದ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ನ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ 28 ರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಘಂಟೆ 8:00 ರಿಂದ 10:30 ರವರೆಗೆ ಕನ್ನಡವೃಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನದ ಸಾಂಗತ್ಯ ಹೊಂದಿ ಬಯಲು...