D V Shivaramayya Passed Away

Sri D V Shivaramayya, a leading Yakshagana organiser passed away at his residence in Dombe, Khandika Sagara Shimoga District. He was 74. A dedicated Yakshagana patron, especially towards the Talamaddale form of Yakshagana. D V S was the chief of the...

ಅಗಲಿದ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥದಾರಿ ಪಿ. ಎಲ್. ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮನಗಲಿದ ಹಿರಿಯ ತಾಳಮದ್ಡಲೆ ಅರ್ಥದಾರಿ, ಪಿ. ಎಲ್. ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು (90) ಮಂಗಳೂರಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಮರಣಿಯ ಹಿರಿಯರು, 1975 ರ ತನಕ ತಾಳಮದ್ಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮ – ಹೊಟೆಲ್ ದುರ್ಗಾಭವನ, ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದುದರಿಂದ ತುಸು ದೂರ...
error: Content is protected !!