“ವಿಘ್ನ”ಗಳಷ್ಟೆ ‘ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ’ನ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ

ವಿಶ್ವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ  ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಂದಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರಲಾರರು. ಸೃಷ್ಟಿಗೊಬ್ಬ, ಸ್ಥಿತಿಗೊಬ್ಬ, ಲಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ, ಸಂಪತ್ತಿಗೆ – ವಿದ್ಯೆಗೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಮಳೆಗೆ – ಬೆಳೆಗೆ ಹೀಗೆ ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ – ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ನಾವು...
ರಾಮಾಯಣ ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತಲಾರದ ಒರತೆ

ರಾಮಾಯಣ ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತಲಾರದ ಒರತೆ

ರಾಮಾಯಣ ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತಲಾರದ ಒರತೆ      ಪ್ರೊ. ರಾಬರ್ಟ್ ಪಿ. ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿಯವರು ‘ಹೊಸದಿಗಂತ’ಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನ    ...
error: Content is protected !!