ಸಪ್ತತಿ ಸನ್ಮಾನ

ಸಪ್ತತಿ ಸನ್ಮಾನ

ಅನನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಲಾಮಂಟಪ ಕೌಮುದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಲೇಖಕ, ಚಿಂತಕ, ವಾಗ್ಮಿ ಡಾ. ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ತತಿ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶತಾವಧಾನಿ ರಾ. ಗಣೇಶ್ ಡಾ. ಆರ್.ವಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ಮಾನದಂಗವಾಗಿ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕವಿ ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ರಾಮಭಟ್ಟ ವಿರಚಿತ ಪ್ರಸಂಗ ಶರಸೇತು ಬಂಧನ ಭಾಗವತರು...