Gadha Yudha 
(Kannada Yakshagana : Thenku thittu.)


Baghavathas :
Sri.Puthige Raghurama Holla.

Himmela:

Sri.Chipparu Krishnniya Ballal
Sri. Seetharama Tholpadithaya

Artists
  Krishna
 
Sri.Sheni Gopalakrishna Bhat

Kaurava
 
Sri.Govinda Bhat

Bavina Chara 
 
Sri.Nayana Kumar

Dharamaraya
 
Sri.Kumble Sunder Rao

Bheema 
 
Sri.Ampekatte Ramayya Rai

Producer
 
Sri.Prashanta Kumar


Part 1 

Part 2

Part 3

Part 4


                                
                                

 

Copyright 1999-2000 by Yakshagana.com. All rights reserved.
Last updated on : 22 Jul 2001 
Send your Questions & Suggestions to <Webmaster@Yakshagana.com>