ಎಪ್ರಿಲ್13, 2019: ಮಂಗಳೂರು ಬೋಳಾರ ಮಹತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ‘ದಿ.ಅಳಿಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ರೈ ಸಂಸ್ಮರಣೆ , ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ವಾಲಿ ಮೋಕ್ಷ – ತಾಳಮದ್ದಳೆ’ ಜರುಗಿತು.

error: Content is protected !!
Share This