ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

1 ಕಪ್ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು
1 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ (ಜಾಸ್ತಿ ಬಯಸುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಲೂ ಬಹುದು)
1 ಕಪ್ ತುಪ್ಪ

ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರಮ

ಮೊದಲು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟು, ಒಂದು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸುವುದು. ಈ ಕುದಿ ಮಂದವಾಗಿ ಪಾಕ ನೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹುರಿದಿಟ್ಟ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟನ್ನು ಹಾಕುವುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ತುಪ್ಪ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬರುವುದು. ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬಂದು, ತಳ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ದೆಯಂತಾದಾಗ, ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಸವರಿದ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಈ ಪಾಕವನ್ನು ಇಳಿಸುವುದು.

(ಇಷ್ಟ ಪಡುವವರು ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕಿ ಉಪ್ಪನ್ನೂ ಹಾಕಬಹುದು)

error: Content is protected !!
Share This