ಡಾ. ಆನಂದರಾಮ ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲ ನೂರು ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ರೂ ೧೦೦ಕ್ಕೆ (ಶೇಕಡಾ ೫೦ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಲಭ್ಯ. ಆಸಕ್ತರು ಕೂಡಲೇ ಡಾ. ಆನಂದರಾಮ ಉಪಾಧ್ಯರನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಯಾ ಫೋನ್‌ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880032560

error: Content is protected !!
Share This