ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು

ದಿನಾಂಕ : 21-02-2019
ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 6
ಸ್ಥಳ : ಮಂಡ್ಯ
ಪ್ರಸಂಗ : ದಕ್ಷಯಜ್ಞ

ದಿನಾಂಕ : 23-02-2019
ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 4
ಸ್ಥಳ : ಹಿಂಜ್ರವಳ್ಳಿ, ಶೃಂಗೇರಿ
ಪ್ರಸಂಗ : ಕುಶ ಲವ

ದಿನಾಂಕ : 24-02-2019
ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 5.30
ಸ್ಥಳ : ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಪ್ರಸಂಗ : ಕಚ ದೇವಯಾನಿ

ಸರ್ವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ

error: Content is protected !!
Share This