ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಶುಂಠಿ – ಸ್ವಲ್ಪ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು – ಅರ್ಧ ಹೋಳು, ನೀರು – ಎರಡು ಕಪ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ

ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ

ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಈ ರಸಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಿಂಡಿ, ನೀರು ಹಾಕಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಕಲಕಿದರೆ ಶುಂಠಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ.

error: Content is protected !!
Share This