ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ ಮಂಟಪ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ – 63ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

error: Content is protected !!
Share This