ಅಗರಿ ಮಾರ್ಗ

ಮುನ್ನುಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರೂ ಉದೀಯಮಾನ ಕಲಾವಿಮರ್ಶಕರೂ ಸ್ವಯ೦ ಉತ್ತಮ ಲಯವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಆದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ ಉಳಿತ್ತಾಯರ ಈ “ಅಗರಿ ಮಾರ್ಗ”ದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ೦ತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಿ೦ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅ೦ಶಗಳು ಇಣುಕಿ ಮಿ೦ಚಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದುವು. ಈ ಅ೦ಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮು೦ದಿಡಲು ಬಯಸುವೆ-‘ಅಗರಿ ಮಾರ್ಗವು’...

ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ನ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 800 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಕೂಡಾ ಊರಿನ ಪದ್ಧತಿ ಯಂತೆಯೇ ಬಯಲಾಟ. ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ವಾಸು ಐತಾಳ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು...
error: Content is protected !!