ಪಣಂಬೂರು ವೆಂಕಟ್ರಾಯ ಐತಾಳ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉಡುಪಿ

ಪಣಂಬೂರು ವೆಂಕಟ್ರಾಯ ಐತಾಳ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಗತಿಯ ಎರಡನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕರೆಯೋಲೆ….ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ… ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆತನ್ನಿ…. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಗುರು ರಾಕೇಶ್ ರಾಯ್ ಅಡ್ಕ ಇವರ ಸಮರ್ಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ “ಯಕ್ಷಾಂಬುಧಿ” ಉಡುಪಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು “...
error: Content is protected !!