ಹರ್ಷ ತಂದ ಸಂದರ್ಶನ

ಹರ್ಷ ತಂದ ಸಂದರ್ಶನ

ಡಿ. ಎಸ್. ಶ್ರೀಧರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಕವಿ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಾ. ಡಿ ಎಸ್ ಶ್ರೀಧರರ ಸಂದರ್ಶನ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿನ ಕೆರೆ ಕೆನಡಾ, ಇವರಿಂದ ದಾಖಲೀಕರಣ. ಶ್ರೀಪಾದ ಮನೆ, ಏಳತ್ತೂರು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ. ಜನವರಿ 9, 2024. ಇದು ನನಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂತಸ ತಂದ ದಿನ. ಡಾ.ಎಂ.ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿಯವರು ಹಾಗೂ ಸದ್ಯ ಕೆನಡಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ...
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೂಲಮೋಹ, ಪ್ರಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ…

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೂಲಮೋಹ, ಪ್ರಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ…

ಡಾ. ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪರಂಪರೆ, ಮೂಲ, ಪ್ರಯೋಗ ಮೊದಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆ, ನಿರಂತರ ಸಂವಾದ ಅದು. ಆದರೆ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕ, ಚಿಂತಕನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲೇತರ ವಾದಗಳು, ಪ್ರಾಯ:ವ್ಯಕ್ತಿಪರ...
error: Content is protected !!