ಜೋಯಿಸ ಭಾಗವತರು : ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳು

ಜೋಯಿಸ ಭಾಗವತರು : ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳು

ಭಾಗವತ ಹಂಸ ಭಾಗವತ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ರಘುರಾಮ ಹೊಳ್ಳ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕರು: ಎ. ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಕರು: ರಘುರಾಮಾಭಿನಂದನಮ್ ಸಂಮಾನ ಸಮಿತಿ – ಮಂಗಳೂರು ಮುದ್ರಣ: 2014 ಬೆಲೆ: ರೂ. 250/- ಸುಮಾರು 1930-1970ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಓರ್ವ ಗಣ್ಯ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಪುತ್ತಿಗೆ...
error: Content is protected !!