ಮೇಳ ಎಂದರೆ ಏನು?

ಮೇಳ ಎಂದರೆ ಏನು?

ಮೇಳ ಎಂದರೆ ಏನು?   ರಾಗು ಕಟ್ಟಿನಕೆರೆ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರ ಮೇಳ ಟೊರೊಂಟೊ (ಕೃಪೆ: ಯಕ್ಷರಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೭) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಗವತರ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಪದ ಹೇಳುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಹಲವರು ಹಿಮ್ಮೇಳವು ಮುಮ್ಮೇಳಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು...
error: Content is protected !!