ಸರಯೂ ಬಾಲ ಯಕ್ಷವೃಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ (ರಿ.)

ಕೋಡಿಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು – 6

ಅಲೆವೂರಾಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ದಿ.30-7-2018ನೇ ಸೋಮವಾರ

ಸರಯೂ ಅಷ್ಟಾಹ

ದಿ. 23-7-2018ನೇ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ೩೦-೭-೨೦೧೮ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ
ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10-00ರವರೆಗೆ
ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜಾಂಗಣ
(ದೇವಳದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ)

error: Content is protected !!
Share This