HALL OF FAME ನಲ್ಲಿ ಕವಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾನ್ಯರಾದ ಲೇಖಕ ದಾಮೋದರ ಮಾವಜೋ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣ

HALL OF FAME ನಲ್ಲಿ ಕವಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾನ್ಯರಾದ ಲೇಖಕ ದಾಮೋದರ ಮಾವಜೋ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕೀರ್ತಿ ಮಂದಿರ. HALL OF FAME ನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಅವರಿಂದ ಕವಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾನ್ಯರಾದ ಲೇಖಕ ದಾಮೋದರ ಮಾವಜೋ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ : ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನಂದಗೋಪಾಲ...
error: Content is protected !!